messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16 |
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14 |
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14 |
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14 |
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
คู่มือการปฏิบัติงาน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18 |
คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 127 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1