องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
group ฝ่ายสภา
นายสมพงษ์ สร้างโสก
ประธานสภา อบต.
นายสมพงษ์ สร้างโสก
ประธานสภา อบต.
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองประธนสภา
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองประธนสภา
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายแป ประเสริฐเลิศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายธวัชชัย เย็นวัฒนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายธวัชชัย เย็นวัฒนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายชัยยง หลักทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายชัยยง หลักทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นางแจ่มจันทร์ พลเยี่ยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางแจ่มจันทร์ พลเยี่ยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจารุวัฒน์ ผิวสะอาด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสมหวัง แก้วลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสมหวัง แก้วลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางกฤตยา บุญแท้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางกฤตยา บุญแท้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเจียมศักดิ์ แย้มศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายวัฒนา หระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสงบ เจ็กภู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายสงบ เจ็กภู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายบัวใส ดาถ่ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบัวใส ดาถ่ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายหนูลี แสนวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายหนูลี แสนวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบุญโฮม กิติอาษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบุญโฮม กิติอาษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายดาว ปะโยตัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายดาว ปะโยตัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายรุ่งเรือง ไชยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายรุ่งเรือง ไชยคำภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวบังอร หนองขุ่นสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางสาวบังอร หนองขุ่นสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประสงค์ ด่านพงษ์)
นายก อบต. นิคมพัฒนา
(นายประสงค์ ด่านพงษ์)
นายก อบต. นิคมพัฒนา