องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
การแถลงนโยบายและกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
รายละเอียด : วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นายสมพงษ์ สร้างโสก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.นิคมพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ในการนี้ได้มีการแสดงเจตนารมย์ที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้โพส : admin