ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายโลหะพร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง