messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมฤดี ตั้งณัฐวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง/ชง)
นางสาวรุ่งนภา สุปัญญา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุธาสิณี ลุนพษ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทัศนวรรณ โพธิ์ศรี
คนงานทั่วไป
นายภาณุวัฒน์ ปู่คาน
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ