องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
group ผู้บริหาร-อบต
นายประสงค์ ด่านพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 088-304-6705
นายประสงค์ ด่านพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 088-304-6705
นายบุญศรี สมทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 092-806-0200
นายบุญศรี สมทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 092-806-0200
นายศราคริษฐ์ คำพิชชู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 098-590-1341
นายศราคริษฐ์ คำพิชชู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 098-590-1341
นายคำมี สมทรัพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายคำมี สมทรัพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประสงค์ ด่านพงษ์)
นายก อบต. นิคมพัฒนา
(นายประสงค์ ด่านพงษ์)
นายก อบต. นิคมพัฒนา