messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
group ผู้บริหาร-อบต
นายสมพงษ์ สร้างโสก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 086-2392169
นายชาตรี เพียรแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0930073190
นายทนงศักดิ์ เย็นวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0889938019
นายหนูเพียร อุดอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 0985278791