องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายก อบต.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร อบต.นิคมพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (13 ภาพ)
วันที่ 9 -17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 -16.30 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายก อบต.นิคมพัฒนา ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 -12.00 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายก อบต.นิคมพัฒนา ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 04.00 - 10.00 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายก อบต.นิคมพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงาน "ผู้ว่าชวนเดิน นายอำเภอชวนปั่น หมอชวนวิ่ง โนนสังรันนิ่ง มาวิ่งนำกัน 2020 (ครั้งที่ 2) " ณ...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 06.00 - 22.00 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายก อบต.นิคมพัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานประจำปีอำเภอโนนสัง ประจำปี 2563 "กราบหลวงพ่อใหญ่ ไหว้ศาลหลักเมือง เที่ยวเมือง 2 ภู...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 06.00 - 12.00 น. นายศราคริษฐ์ คำพิชชู รองนายก อบต.นิคมพัฒนา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี รำบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอโนนสัง ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (10...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 -17.00 น. นายอัคคเมธี โยธาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุรัสวดี ขวัญศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ด่านพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้มอบหมายให้นายศราคริษฐ์ คำพิชชู รองนายก อบต. นางสาวเรณู สืบสุวรรณ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานและ...
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. นายประสง์ ด่านพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรไข้เลือดออก "กิจกรรมเดินวิ่งไล่ยุง" โดยมี อสม.ตำบนิคมพัฒนา นักเรียน ผู้นำชุมชน...
1 2 3 4 5 6 7 8 51 - 60 (ทั้งหมด 73 รายการ)